Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player


Download het formulier (pdf)

Wat verwachten wij van u?

Wij vragen dat u ons uw kat in goede gezondheid brengt, samen met een geldig vaccinatieboekje. Zijn ook nodig vaccinaties tegen panleukopenie (tyfus), rhinotrache´tis (coryza), leukemie (FeLV). Maximale geldigheidsduur: 2 jaar.

Wat zijn onze voorwaarden?

Om een huisje te kunnen reserveren, moet u ons de volgende informatie bezorgen: - uw gegevens, meer bepaald uw telefoonnummer(s) en eventueel uw e-mailadres; - de naam van uw kat of katten; - de precieze data wanneer u uw lieveling(en) komt brengen en afhalen. Daarnaast vragen wij ook een voorschot (minimaal 50 EUR) (rekeningnummer KBC: BE73 7360 3207 7560).

Zodra deze voorwaarden zijn vervuld, reserveren wij voor de gewenste periode een individueel huisje op naam van uw kat. Wij hanteren een 'all-inprijs' van 16EUR per kat per kalenderdag. Bij aankomst wordt genoteerd welk type voeding u voor uw kat verkiest. Wij beschikken over een uitgebreid assortiment zowel droge als natte voeding (blik en zakjes). Als dierenartsen bieden wij ook diverse soorten medische voeding aan, zoals aanbevolen door uw dierenarts.

Onze contractuele verbintenissen:
CONTRACT VAN HET VAKANTIECENTRUM

Met dit contract verbinden wij ons ertoe uw dier in de beste omstandigheden op te vangen en te voeden.
Ingeval het dier niet in goede gezondheid zou lijken te verkeren of gedragsproblemen zou vertonen, laten wij onmiddellijk de dierenarts van wacht komen.
De kosten hiervoor zijn in ieder geval ten laste van de eigenaar.
CHARATON staat onder veterinaire controle, maar bij gezondheidsproblemen wordt er altijd eerst een beroep gedaan op UW behandelende DIERENARTS.
Indien er bij het dier huidparasieten (vlooien, luizen enz.) worden vastgesteld, wordt het echter altijd onmiddellijk ter plaatse behandeld, op kosten van de eigenaar.
De dieren worden in aparte huisjes ondergebracht. Elk huisje heeft zijn eigen eet- en drinkbakjes, krabplank, kattenbak enz. 's Winters worden ze verwarmd en 's zomers geventileerd.
Op de achtergrond is er altijd muziek te horen. De huisjes worden elke dag schoongemaakt en ontsmet.
Hetzelfde geldt voor alle materiaal van het 'Vakantiecentrum'. Dag- en nachtritme wordt gerespecteerd.
Het centrum staat constant onder directe bewaking of videobewaking.
De dieren MOETEN over een geŘpdatet vaccinatieboekje beschikken waaruit blijkt dat ze beschermd zijn tegen panleucopenie (kattenziekte), rhinotrache´tis en leucose (kattenleukemie).
De eigenaar kan het 'Vakantiecentrum' bezoeken voor hij zijn dier aan ons toevertrouwt (tijdens de openingsuren en op afspraak).
Reservaties: De reservatie wordt slechts definitief na storting van een (niet-terugbetaalbaar) voorschot van ten minste 40 euro. Na bevestiging van de reservatie wordt het totale aantal dagen aangerekend, ook al wordt het verblijf om eender welke reden ingekort.
Het brengen en afhalen van de dieren gebeurt uitsluitend op afspraak. De dagen waarop het dier wordt gebracht en afgehaald, worden meegeteld.
Indien een dier meer dan 15 dagen na de afgesproken afhaaldatum zonder opgave van reden nog niet is afgehaald, hebben wij het recht om de eigenaar wegens dierenverwaarlozing te vervolgen, om het dier naar een asiel te brengen en de volledige betaling van de verblijfskosten, plus de eventuele plaatsingskosten te eisen.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in alle gemoedsrust.